15:30 - 16:00

Vision och samsyn för produktion i Sverige

Regeringskansliet är djupt insatt i och intresserat av arbetet som görs inom de strategiska innovationsprogrammen. Politikens målsättning påverkar även industrins framtidsvision – vad talar vi om på denna konferens år 2020? Vilka nya frågor står i fokus då, vilka frågor kvarstår? Hur kan vi bli ännu mer framgångsrika, hur ser vi till att vi drar åt samma håll?

Medverkande talare:

  • Richard Skogward, ordförande, Automation Småland
  • Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen
  • Jan-Eric Sundgren, ordförande, Produktion2030
  • Christina Nordin, departementsråd och avdelningschef Näringsliv och villkor, Näringsdepartementet