09:40 - 10:00

Vart är vi på väg?

Idag utgör Produktion2030 en plattform med enormt många och olika aktiviteter och aktörer, en samlad kompetens och kunskap som tillåter oss att ytterligare lyfta blicken kring industrins och produktionens roll i Sverige. Vi var tidigt ute men produktionens betydelse lyfts nu alltmer internationellt, där vi kan ta avstamp i gjorda erfarenheter och uppbyggda strukturer för att blicka längre in i framtiden. Vi inleder med en kort bakgrund till hur Produktion2030 startade och resan från 2013 fram till idag, från program till plattform. Eldsjälar som varit engagerade i Produktion2030 sedan starten bidrar med sina perspektiv på utvecklingen.

Medverkande talare:

  • Cecilia Warrol, programchef, Produktion2030
  • Martin Friis, Project Manager ICT & Systems, AB SKF
  • Elisabeth Sagström, Avdelningschef Tillverkning, Swerea IVF