14:45 - 15:15

Hållbarhet ger konkurrenskraft – konkurrenskraft förutsätter hållbarhet

Produktion2030 samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion. Det är Produktion2030s vision, men hur arbetar vi för att säkra att den driver oss framåt? Och hur driver vi våra organisationer mot ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft? Under denna framåtblickande paneldiskussion får även deltagarna bidra med frågor och kommentarer.

Medverkande talare:

  • Björn Johansson, biträdande professor i hållbar produktion, Chalmers
  • Jenny Bramell, chefsstrateg, IUC Syd