10:00 - 10:45

Global utblick för industriell inspiration

Vi är många som talar om stärkt konkurrenskraft, men vem, vilka eller vad ska vi stå starka mot? Omvärldsbevakning och internationell utblick är en avgörande faktor; vilka länder satsar på vilka områden, vilka aktörer riktar in sig på våra paradgrenar? Kommer utvecklingsländerna ifatt i digitaliseringens tidevarv genom att helt enkelt hoppa över Industri 3.0?

Medverkande talare:

  • Helena Leurent, Head of Government Engagement and future of production. Member of the executive committee, World Economic Forum.