15:15 - 15:30

Full fart framåt

Under hela konferensen har vi haft ett antal hemliga spanare på plats som lyssnat på vad som sagts, noterat nyckelpunkter för att under summeringen lyfta ett antal visioner och framåtblickar – ur perspektiven hållbarhet, akademi och industri. Håller du med? Vad tar du själv med dig?